statlook do monitorowania pracowników

statlook to profesjonalne narzędzie do monitorowania pracowników w firmach.
Tablicę obserwują:
statlook