Polityka prywatności

Operatorem Portalu www.UR.pl jest Webmatic  Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 78, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS KRS 0000364550, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 25 000,00 zł.

Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu znajdującego się w domenie www.ur.pl, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Rejestracja w serwisie wymaga podania adresu e-mail użytkownika. Adres e-mail jest równocześnie identyfikatorem umożliwiającym zalogowanie się do serwisu. Adres e-mail użytkownika nie jest w żaden sposób prezentowany publicznie na stronach serwisu. Adres ten jest wykorzystywany do autoryzacji użytkownika w serwisie, przesyłania informacji technicznych dotyczących funkcjonowania serwisu oraz przesyłania informacji o nowościach w serwisie.

Hasło użytkownika jest przechowywane w formie zaszyfrowanej. Nie ma możliwości odzyskania/ przywrócenia hasła. W przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika jest dostępna opowiedzenia procedura pozwalająca ustawić nowe hasło.

Serwis daje możliwość usunięcia konta z serwisu wraz z wszystkimi zarejestrowanymi danymi z nim związanymi.

Serwis wykorzystuje cookie, niewielkie pliki tekstowe niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez operatora. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez użytkownika.

Dane pozyskane z informacji transmitowanych protokołem HTTP są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym dane te są wykorzystywane do celów identyfikacyjnych oraz analitycznych i statystycznych.. Mowa tutaj o danych:

- adres IP
- wywołany adres internetowy (url)
- adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Portalu
- przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta
- innych informacji transmitowanych protokołem HTTP

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu www.ur.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.