fiona77h

Druk 3D zyskuje na popularności - specjalistyczne drukarki 3D pozwalają na tworzenie obiektów. Druk 3D coraz odważniej używany jest w medycynie i przemyśle, co tylko potwierdza, że nadchodzi era drukowania w trójwymiarze. Jeśli jesteś zaciekawiony tą tech